Kıdem Tazminatı
Previous

Kıdem Tazminatı

Boşanma Dilekçesi
Next

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları, bir çok hukuk davası açılış esnasında dikkatli olunması gereken davalardandır. Kısmi re'sen araştırma ilkesinin mevcut olması nedeniyle birtakım avantajları da mevcuttur.

Boşanma davası bir boşanma avukatı vasıtası ile açılabilir. Her ne kadar avukatlar arasında boşanma avukatı veya şirket avukatı gibi bir ayrım bulunmasa bile, boşanma avukatları denince mesleki deneyimleri bu tip davalarda daha fazla olan meslektaşlarımız anlaşılabilir. Ancak bizim düşüncemize göre avukat müvekkil arasındaki ilişki bir güven ilişkisi olmasından dolayı mesleki deneyimden daha ön plana çıkabilcek unsur avukat ve müvekkilin birbirlerine güvenmeleridir.

Boşanma davaları, bir avukat tarafından açılacak ise; avukat sizden öncelikle vakayı isteyecektir. Burada vaka ile kasttetiğimiz, evlilik tarihinden itibaren tüm süreçten ziyade evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan vakalardır. Ayrıca varsa müvekkilinden yazılı belgeleri isteyecek, boşanmaya neden olan vakalara tanıklık etmiş olan kişilerin isim ve adreslerini isteyecektir. Bu belgeleri inceleyen boşanma avukatı, dava dilekçesini hazırlayacaktır. Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra, dava dilekçesinde yer alan vaka ve talepler, müvekkilin iradesine uygun ise ilgili dilekçenin müvekkil tarfından da imzalanmasını, boşanma avukatları isteyebilir.

Boşanma davası, avukat olmaksızın açılacaksa:

1. Yasadaki şartları taşışan bir boşanma dava dilekçesinin hazırlaması gerekmektedir. Dilekçede boşanmaya neden olan olaylar açıkça anlatılmalıdır. Dilekçede; çocuklar için nafaka, şartları varsa davacı eş için nafaka, çocuların velayeti, boşanmanın eki niteliğinde maddi ve manevi tazminat ile şartları varsa soyadının kullanılmasına izin talep edilebilir.

2. Dilekçede ve hazırlanabilecek delil listesinde tüm deliller sıra numarası ile belirtilmeli, getirtilmesi gerekli bir belge varsa nereden getirtileceği belirtilmelidir. Boşanma davalarının en önemli ispat vasıtalarından tanıkların isim ve adresleri dilekçede belirtilmelidir.

3. Belgeler, delil listesi, dava dilekçesi, üç suret hazırlanıp, evrak asıllarına havi olan dilekçe ve ekleri dosya haline getirilerek yetkili mahkemenin bulunduğu adliyede varsa dosya tevzi bürosuna teslim edilir. Sizden harçları ve gider avansının yatırılması istenecektir.

4. Harcı ve gider avansı yatırıldığında, dosya ilgili mahkemeye tevzi edilecek ve dava açılmış olacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarının açılışında da benzer bir süreç mevcuttur.

Özel hukuk yargılamasında, kişilerin kendilerini vekil ile temsil ettirme zorunluluğu mevcut değildir. Ancak özel hukuk yargılamasının şekli kuralları mevcut olduğundan, boşanma davalarının da bir avukat ile takip edilmesi mutlak olarak kişilere avantaj sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle ekonomik durumu elverişsiz olanlar için Baroların Adli Yardım Merkezleri; belirli şartları taşıyanlara avukat atayabilmektedir. Bu hususta, ayrıntılı bilgi için Baroların Adli Yardım Merkezlerine mürcaat edebilirsiniz.

Makalemiz size ne kadar faydalı oldu?

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler

İlgili Makaleler