İcra - İflas Hukuku
Previous

İcra - İflas Hukuku

Şirketler Hukuku
Next

Şirketler Hukuku

İş Hukuku

İşçi - işveren ilişkileri ve bu ilişkiler nedeniyle doğan ihtilaflar iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Hukuk büromuz avukatlarınca bireysel ve toplu iş ilişkileri nedeniyle doğan ihtilaflara ilişkin süreçler takip edilebilmektedir.
Hukuk büromuz, kurumsal müvekkillerimizin işveren sıfatları nedeniyle mevcut ihtilaflarında gerek danışmanlık hizmeti sunmakta gerekse yargı mercilerinde kendilerini temsil etmektedir. Bununla birlikte işçilerin işverenlerine karşı başvurdukları hukuki çarelerde, işçi vekili olarak temsil görevimizi ifa etmekteyiz. En çok karşılaşılan işçi talepleri; işçi alacakları (ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı), iş kazaları nedeniyle doğan maddi ve manevi tazminatlar, hizmet tespit davaları.
İşverenler yönünden de işçi talepleri ile birlikte SGK veya İş-Kur tarafından düzenlenen idari para cezalarına karşı hukuki çarelerde kendilerini temsil etmekteyiz.

    İşçi Alacakları (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacakları...vs)
    İşe İade
    İkale Uygulamaları
    İş Kazaları
    Hizmet Tespit Davaları
    SGK, İş-Kur İdari Para Cezaları

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler