Miras Davası

Miras davaları denilince ilk akla gelen miras davası türü ortaklığın giderilmesi eski ismi ile izale-i şûyu davasıdır. Ortaklığın giderilmesi davası ile kabaca, muristen kalan aktiflerin mahkeme eli ile paylaştırılması ve miras ortaklığının sonlandırılması hedeflenir. Miras davalarından ortaklığın giderilmesi davasında öncelikle malların satılmadan, paylaştırılma olasılığı olup olmadığı araştırılır. Taşınmazlar yönünden, mirasçıların anlaşması veya satış yolu dışında ortaklığın giderilmesi oldukça düşük bir olasılıktır. Çünkü iştirak halinde (elbirliği) mülkiyet durumunda miras hisselerinin taşınmazın hangi noktasına tekabül ettiği belirli olmadığından ve bir paylaştırma durumunda yola yakınlık, cephesel farklar...vb nedenlerle mirasçıların kazanımları açısından farklılık olabileceğinden genelde ortaklık satış yolu ile giderilmektedir.

Miras davasının önemli bir türü de kanımızca muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasıdır. Yasal mirasçılar tarafından açılabilen bu davalarda; murisin sağiken, terekeye dahil olabilecek bir taşınmaz malın muvazaalı yollarla genelde başka bir yasal mirasçıya ve üçüncü bir kişiye intikal ettirildiği, bu nedenle tapunun iptali ile tekrar muris adına (dolayısıyla mirasçılar adına) tescili talep edilir. Uygulamada en şık karşılaşılan muvazaa türü, murisin bağışlama yönündeki gerçek iradesinin, tapuda satış olarak gösterilmesidir.

Diğer bir miras davası türü de tenkis davasıdır. Saklı paylı mirasçıların açabildiği bu tür davalarda, murisin sağlığında gerçekleştirdiği belirli hukuki tasarrufların veya ölüme bağlı tasarruflar vasıtası ile başkaca bir mirasçıya yaptığı kazandırımların, tasarruf nisabını aştığı ve aşan kısmın tenkis edilmesi talep edilir ve hedeflenir.

Bunlar dışında mirasın reddi, terekeye ilişkin; terekenin tespiti, terekenin paylaştırılması, terekeye temsilci atanması gibi nitelendirmelere tabi tutulan miras davası türleri de mevcuttur.

Makalemiz size ne kadar faydalı oldu?

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler

İlgili Makaleler