Reddi Miras

Redd-i Miras veya mirasın reddi, yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar yönünden getirilmiş bir olanaktır. Ancak ölümü tarihinde murisin ödemeden aczi açıkça belli ise veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır.

Mirasın reddi için de eş muvaffakati (rızası) aranır. Evli bir kişinin, kendisine düşecek mirası reddedebilmesi için eşinin rızası gereklidir. Ayrıca tereke borca batıksa, eş rızası olmaksızın mirası kabul de edemez.

Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak koruma önlemi olarak terekenin yazımı durumu varsa mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla kayıtsız ve şartsız olarak yapılır. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.

Redd-i miras aslınada bir miras davası olmayıp mahkemeye yapılması gerekli bir irade beyanıdır.

Makalemiz size ne kadar faydalı oldu?

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler

İlgili Makaleler