Senet Nasıl Doldurulur

Bu makale, "Senet nedir?", "Senedin Unsurları Nedir?", "Senet nasıl doldurulur?" gibi sorulara cevap olabilmesi için hazırlanmış ayrıca "senet doldurma" ile ilgili de görsel bir video çalışması yapılmıştır.
Senet Nedir

Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir. Belli senet tipleri kanun yapıcı tarafından, emre yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada en çok karşılaşılan, emre yazılı senet tipi BONO' dur.
Bononun Unsurları

a) Senet metninde "bono" veya "emre yazılı senet" kelimesini ve senet Türkçe'den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelime,

b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi,

c) Vade,

d) Ödeme yeri,

e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı,

f) Düzenlenme tarihi ve yeri,

g) Düzenleyenin imzası.

Bazı matbu senetlerde "bedeli .......... ahzolunmuştur" şeklinde bir ibare bulunur. Uygulamada da genelde "bedeli malen ahzolunmuştur" veya "bedeli nakden ahzolunmuştur" şeklinde ibareleri görmek mümkündür. Bu ibareler sadece keşideci ile lehtar arasındaki hukuki ilişkide def'i olarak ileri sürülebilir. Senedin zorunlu unsurlarından değildir.

Senet Doldurma

Senet doldurma ile ilgili aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz. Senet doldurma şu şekildedir:

1. Tanzim tarihi mutlaka yazılmalıdır.

2. Vade tarihi yazılmalıdır. Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.

3. Ödeme yeri yazılmalıdır. Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır.

4. Lehdarın adı-soyadı mutlaka yazılmalıdır. Lehdar yani alacaklı şirket ise unvanı eksiksiz yazılmalıdır.

5. Düzenlenme yeri yazılmalıdır. Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.

6. Düzenleyenin adı-soyadı ve imzası. Kanımızca adres ve kimlik numaralarının yazılması da önemlidir.


Bir senet metnini kural olarak keşideci yani senedi düzenleyen borçlu hazırlar. Bu nedenle senet üzerinde, kural olarak keşide edilmesinden sonra herhangi bir değişiklik yapılmaz. Açık bono kuralları elbette saklıdır. Ancak kanımızca senedin tamamının, borçlu keşideci tarafından tanzimi çok daha güvenilir bir yoldur.

Senetlere seri ve sıra numarası verilebilir. Bunun muhasebesel avantajları olabileceği gibi senet üzerinde herhangi bir tahrifat iddiasında da fotokopisi alınmış tahrif edilmemiş sureti ile thrifata uğramış aslının karşılaştırmasında bir avantaj sağlayabilir.

Senet Nasıl Doldurulur Videolu Anlatım

Makalemiz size ne kadar faydalı oldu?

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler

İlgili Makaleler