İş Hukuku
Previous

İş Hukuku

Ceza Hukuku
Next

Ceza Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku alanında çalışmalarımız, şirket türlerine göre farklılıklar göstermektedir. Avukat Emrah Sevgi tarafından tüm şirket kuruluş işlemleri müvekkilleri adına takip edilebilmekte ilgili şirketlerin anasözleşmeleri hazırlanıp, tescil işlemleri yapılabilmektedir.
Bunun dışında müvekkillerin mevcut şirketlerinin tür değişim talepleri de hukuk büromuz tarafından değerlendirilip gerekli yasal koşulların sağlandığının tespiti durumunda ilgili tür değiştirme işlemleri takip edilebilmektedir. Gerek şirket ortaklarının, gerek şirket yönetici ve denetçilerinin; şirkete veya birbirlerine karşı oluşan ihtilaflarına yönelik hukuki çareler Avukat Emrah Sevgi tarafından takip edilmektedir. Kapatılmış bir şirketin, alacaklılarının talebi üzerine ve gerekli yasal koşulların varlığının tespiti durumunda hukuk büromuz tarafından ilgili şirketin ihyasına ilişkin hukuki süreçler de takip edilebilmektedir.

Şirketler Hukuku Alanında Çalıştığımız Konular

  • Şirket Kuruluş ve Birleşmeleri

  • Şirket Anasözleşmeleri

  • Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

  • Denetim Kurulunun Sorumluluğu

  • Şirket Tür Değişimleri

  • İmtiyazlı Hisseler

  • Şirketin Ortaklara ve Yöneticilere Karşı Hakları

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler