Aile Hukuku
Previous

Aile Hukuku

İdare Hukuku
Next

İdare Hukuku

Vergi Hukuku

İdari yargı, bünyesinde yer alan vergi ihtilaflarına ilişkin süreçler hukuk büromuz avukatlarınca takip edilebilmektedir. Bu alanda çalıştığımız ana konu vergi cezalardır. Hukuka aykırılık unsuru taşıyan vergi cezalarının iptali amacıyla vergi mahkemeleri nezdinde temsil görevi tarafımızca ifa edilmektedir.

Vergi Cezalarının idari boyutu yanında cezai boyutu da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle, cezai soruşturma veya kovuşturmaya da konu edilmiş olan vergi cezaları yönünden temsil görevi, ceza hukuku merciileri nezdinde de ifa edilebilmektedir.

Makaleyi Paylaşın

İlgili Etiketler