Arabuluculuk,Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu' nun yürürlüğe girmesiyle yasal bir çerçeve altında, uyuşmazlıkların çözümlenmesinde alternatif bir yoldur. İlgili yasada arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçecede, kişiler arasındaki birtakım hukuki ihitilafların çözümlenmesinde resmi arabulucu olarak hizmet sunmaktayız. Esnek, isteğe bağlı, tarafların eşit olduğu, gizli ve bir yargılamaya göre oldukça az masraflı olan arabuluculuk, bir yargılama faaliyeti olmadığı gibi arabulucu da bir yargıç değildir.

Kazan - kazan ilkesi çerçevesinde uyuşmazlık taraflarının tamamının kazanması ile uyuşmazlığın sonlanması arabuluculuğun en önemli hedefidir.

Websitemizde arabuluculuk ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz gibi sitemize kayıt olarak arabuluculuk başvurusu da gerçekleştirebilirsiniz.