Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Terör ve terörün finansmanına ilişkin suç iddialarında, avukatlık görevi üstlenebilmekteyiz. İstanbul dışındaki diğer şehirlerde de müdafiilik görevi ifa edebilmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
İdare Hukuku

İdare Hukuku

Mesleğe kabul, öğrencilik işlemleri, sınav sonuç işlemleri, idari para cezaları, hazine taşınmazlarının işgali nedeniyle ecrimisil işlemleri gibi davalarda müvekkillerimizi temsil edebilmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi alacakları, işe iade ve iş kazası dosyalarında gerek işçi gerekse işveren vekili olarak temsil görevi üstlenebilmekteyiz. Ayrıca resmi arabulucu sıfatına haiz olmamız nedeniyle, arabuluculuk da yapabilmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
 
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi cezalarının iptali, ödeme emirlerinin iptali asıl çalışma alanımızdır. Gümrük uygulamalarında özellikle dahilde işletme rejimi ile ilgili de çalışmalar yapabilmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulunun sorumluluğu, sermaye arttırılması veya azaltılması konularında temsil hizmeti sunmaktayız.

Ayrıntılar »

 

 

 
icra iflas hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İlamlı veya ilamsız takip türlerinde gerekli temsil görevini üstlenebilmekteyiz. Bono (senet), çek veya ipotek takiplerinde alacaklı veya borçlu vekilliği görevini yapabilmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
 
Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, boşanmaya bağlı tazminat davaları ile mal paylaşım davaları bu alanda çalıştığımız ana konulardır. Bunların dışında vesayet davalarında da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Ayrıntılar »

 

 

 
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Muris muvazaası davaları, vasiyetname hazırlanması, vasiyetnamenin iptali davaları ve miras sözleşmeleri; miras hukuku alanında çalışma yürüttüğümüz başlıca konulardandır.

Ayrıntılar »

 

 

 
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, revizyonu veya hukuken denetlenmesi alanlarında çalışmalarımız mevcuttur. Özellikle çalıştığımız sözleşmeler franchise ve bayilik sözleşmeleridir.

Ayrıntılar »

 

 

 
Paylaş