Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


Senet örneği indirmek için lütfen tıklayınız. Ayrıca senet nasıl doldurulur, senet nedir gibi sorularınız için Senet Nasıl Doldurulur isimli makalemizi inceleyiniz.

Ö R N E K T İ R

BONO

Senet Seri/Sıra No: …../……..

 

VADE TARİHİ

…../…../……..

TÜRK LİRASI

…………………

TANZİM TARİHİ

……………..

 

İş bu emre muharrer senet mukabilinde …………........... tarihinde …………………………………………’ e veya emrühavalesine yukarıda yazılı yalnız …………………. Türk Lirası ödeyeceğim.

İşbu bono vadesinde öenmediğinde müteakip bonolarında muacceliyet kazanacağını ihtilaf vukuunda …………… mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini kabul ederim. ………../……./…….

Düzenleme Yeri:…………………….

 

Senedin Borçlusu/Keşidecisi :

Ad Soyad / Unvan

TC / Vergi No:

Adres:

 

İmza :

Yukarı