I. Tanımlar :

Bu sözleşmede geçen;

AVUKAT : İstanbul Baro Levhasına 31295 sicil numarası ile kayıtlı, Halaskargazi Cd. No: 105 K.3 Osmanbey Şişli İstanbul Türkiye adresinde faaliyet gösteren Emrah SEVGİ' yi;
KAYITLI KULLANICI : Sisteme kayıt esnasında kendisi tarafından belirtilmiş olan ad-soyad veya ünvan ile tanımlanan ve belirttiği adreste bulunan gerçek ya da tüzel kişileri;
KULLANICI : Sisteme bir kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaksızın siteden faydalanan tüm gerçek ve tüzel kişileri;
SİTE : Bir sunucuda (server) barındırılan ve www.emrahsevgi.av.tr internet adresi ile erişilebilen görsel, işitsel, yazılı… vs. her türlü içeriği ve bunlara ilişkin bağlantıların tümünü;
SİSTEM : Kayıtlı Kullanıcıların, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıkları bölümü;

ifade eder.


II. KONU :

Siteden ve sistemden yararlanma koşulları iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.


III. HÜKÜMLER :

    Kayıtlı Kullanıcı, site kullanım kurallarının tamamını kabul ettiğini beyan etmiştir.
    Kayıtlı Kullanıcı, siteyi hiçbir yasadışı amaç için kullanmayacağını kabul ve beyan etmiştir.
    Kayıtlı Kullanıcı, dosyalarına ilişkin bilgi ve belgelerin, kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılan bölümde yayınlanmasını kabul ve beyan etmiştir.
    Kayıtlı Kullanıcı, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin başkalarının eline geçmemesi için, gerekli güvenlik önlemlerini almayı kabul ve beyan etmiştir.
    Kayıtlı Kullanıcı; üçüncü kişilerce birtakım yasadışı yöntemlerle kullanıcı adı ve şifresinin ele geçirilmesi sonucunda, kayıtlı kullanıcıya ait bilgi ve belgelerin kötüniyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi sebebiyle Av. Emrah SEVGİ' ye hiçbir hukuki sorumluluk isnat etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
    Kayıtlı Kullanıcı, yeni belge ve bilgilerin eklenmesi veya gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için Avukatın sisteme giriş yapmasını kabul ve beyan etmiştir.
    Sistemde mevcut bilgi ve belgeler Avukatın izni olmaksızın dağıtılamaz, üçüncü bir kişiye verilemez. Avukatın bu hükme aykırı davranışlara ilişkin hukuki ve cezai takibat hakları saklıdır.
    Sitede ve sistemde bulunan tüm bilgi ve belgeler, bilgilendirme amaçlıdır.
    Kullanıcılar gerek bu sözleşmeyi gerekse sitede ve sistemde bulunan diğer sözleşme ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadırlar.
    Sitede ve sistemde bulunan hiçbir bilgi, belge ve yazı Avukata karşı delil olarak kullanılamayacağını, kullanıcılar kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
    Site ve sistemde bulunan hiç bir yazılı içerik, kullanıcılara karşı, herhangi bir hususa ilişkin olarak avukat tarafından verilmiş garanti veya taahhüt olarak yorumlanamaz. Herhangi bir içerik, hiçbir şekilde Avukat tarafından garanti verildiği, bir şeyin taahhüt edildiği şeklinde yorumlanamaz.
    Kayıtlı kullanıcı, hukuki görüş istemesi durumunda sistem içerisinde kendisinden talep edilen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
    Ücreti ödenmiş olan hukuki görüş, tüm bilgi ve belgelerin avukata ulaşmasını müteakip avukat, tarafından yazılı olarak öncelikle e-posta yolu ile kayıtlı kullanıcının bildirmiş olduğu e-posta adresine 5 iş günü içerisinde gönderileceğini taraflar kabul ve beyan etmiştir.
    Kayıtlı kullanıcının Türkiye sınırları içerisinde bulunması durumunda ücreti Avukata ait olmak üzere ilgili hukuki görüşün basılmış hali, Kayıtlı Kullanıcının adresine Avukatın seçeçeği gönderim yoluyla (kargo, PTT…vs) gönderilecektir.
    Kayıtlı kullanıcının Türkiye sınırları dışında bulunması durumunda, ücreti Kayıtlı Kullanıcıya ait olmak üzere ilgili hukuki görüşün basılmış hali Kayıtlı Kullanıcının adresine Avukatın seçeçeği kargo firmasıyla gönderilecektir.
    Kullanıcının talebi, onayı ve gerçekleştirdiği ödeme sonra hizmetin ifasına başlanacağından dolayı, kullanıcının herhangi bir cayma hakkı mevcut değildir.
    Hukuki görüş talebinin Avukat tarafından yerine getirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır:

    Kullanıcılar, sisteme kayıt olurken kendilerinden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.
    Sormak istedikleri husus ile ilgilenen başkaca bir meslektaşımızın (avukatın) bulunmaması gerekmektedir.
    Kendi aleylerinde açılmış bir davada, takipte...vs karşı tarafı temsil etmiyor olmamız gerekmektedir.
    Kendilerine gönderilecek iş bu sözleşmeyi ve “Site Kullanım Kurallarını” onaylamaları veya onaylamış sayılmaları gerekmektedir.
    Sisteme kayılı kullanıcı olarak giriş yaptıktan sonra her türlü talimata uymaları gerekmektedir.
    Kayıtlı kullanıcılar, kendilerinden talep edilen ücreti ödemiş bulunmaları gerekmektedir.
    Her bir yeni soru veya her bir görüş ayrı ücretlere tabidir.

 

IV. YÜRÜRLÜLÜK :

İş bu sözleşme, özel bir yürürlülük tarihi belirtilmemişse kullancıların siteye girdikleri andan itibaren yürürlüğe girer.


V. TEBLİGAT ADRESİ :

Kayıtlı kullanıcının tebligat adresi, sisteme kayıt sırasında belirttiği adres olup yapılacak tüm bildirim ve gönderimlerin bu adrese yapılmasını kayıtlı kullanıcı kabul ve beyan etmiştir.

Taraflar iş bu site kullanım sözleşmesinin tüm maddelerini okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.