Avukatlık Ücreti

Vekalet ücreti (avukatlık ücreti); her avukatın veya her hukuk bürosunun, belirli bir limitin altında olmamak kaydıyla kendi takdirinde olan bir husustur. Bu nedenle her avukatın emeğinin karşılığı olan vekalet ücreti, birbirinden farklılık göstermektedir. Sevgi Hukuk Bürosu dolayısıyla Avukat Emrah Sevgi; işin yapısına göre aşağıdaki vekalet ücreti modellerinden herhangi birisini veya birlikte birkaçını seçebilmektedir.

Saatlik Vekalet Ücreti

Müvekkillerimizin işleri için, ayrılan her bir zaman diliminin ayrı ayrı ücretlendirildiği sistemdir. Bu sistemde müvekkilimizle aramızda yapacağımız Avukatlık Ücret Sözleşmesinde, yapılacak işin niteliğine göre işe ayıracağımız zamanın her bir saati için bir ücret talep edilir. Bu saatlik vekalet ücretinin miktarı, işin yapısına göre kararlaştırılır. Müvekkillerimizin işine ayırdığımız her bir zaman ölçülür ve avukat tarafından zaman ücret çizelgesine işlenerek ilgili çizelge imzalanır. Bu çizelgeye göre de ücretimiz, müvekkilimize makbuzlanır.

Aylık Vekalet Ücreti

Genellikle tarafımızdan Danışmanlık Hizmeti alan kurumsal müvekkillerimizden aylık olarak talep ettiğimiz vekalet ücreti sistemimizdir. Bu avukatlık ücret sisteminde, müvekkillerimiz; avukatlık ücret sözleşmesi ile belirlenen hizmet karşılığında yine aynı sözleşme ile belirlenen ücreti tarafımıza ödemektedirler.

Toplam Vekalet Ücreti

Genel ve bilindik vekalet ücreti sistemidir. Avukat tarafından takip edilmesi istenen iş için avukatın talep ettiği toplam meblağdır. Genellikle uygulamada davalar ve icra takiplerinde istenen avukatlık ücretidir. Bu ücret dava değerine (Müddeabihe) göre oransal olarak belirlenebileceği gibi toplam bir meblağ olarak da belirlenebilir.