Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


Boşanma Davaları

Boşanma davalarında, boşanma avukatı olarak temsil edebilmekteyiz. Bu temsil görevini yerine getirirken, mevcut çocukların menfaatini ön plana almaktayız. Bu üstün menfaatin müvekkilimiz tarafından da gözönünde bulundurulması için gerekli önerilerde bulunmaktayız.

Velayet ve Nafaka Davaları

En sık karşılaşılan ihtilaflardan olan velayet ve nafaka davalarında da müvekkillerimizin avukatlığını üstlenmekteyiz. Bu ihtilaflarda da üstün menfaat çocuğa aittir.

Mal Rejimleri

Boşanma sonrası mal paylaşımları ve katılma alacağı davaları da çalışma alanlarımız içerisinde yer almaktadır.

Boşanma ve Aile Hukuku

Sevgi Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu tarafından, boşanma dava süreçleri takip edilebilmektedir. Ancak bu alanda ağırlıklı olarak çalıştığımız konu katılma alacağı (Mal Paylaşımı) davalarıdır. Bunun dışında taraflar arasındaki mal rejimi uygulamaları, nafaka, boşanma davalarının eki niteliğinde olmayan maddi - manevi tazminat, velayet ve soyadını kullanmaya izin davalarında da müvekkillerimiz, hukuk büromuz avukatlarınca temsil edilebilmektedir.

Aile Hukuku Alanında Çalıştığımız Konular

  • Boşanma Davaları
  • Velayet
  • Nafaka
  • Maddi / Manevi Tazminat
  • Katılma Alacağının Tasfiyesi
  • Mal Rejimleri
  • Soyadını Kullanmaya İzin Davaları
Yukarı