Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


Miras Hukuku

Miras hukuku, kişilerin vefatları sonrası kalan malvarlığının (aktif ve pasif), akıbetinin ne olacağı, kimler arasında ne oranda paylaşılacağı gibi hususlar ile ilgilenir. Murislerin sağlıklarında yapmış oldukları işlemlerde, belirli koşulların varlığı halinde miras hukukunun konusunu teşkil edebilir.

Bu bağlamda hkuk büromuz tarafından, murislerin gerek sağlıklarında yapmış oldukları işlemler neticesi oluşan ihtilaflar gerekse terekeye ilişkin ihtilaflara ilişkin hukuki süreçlerde müvekkillerimiz temsil edilebilmektedir.

miras

Miras Hukuku Alanında Çalıştığımız Konular

  • Miras Sözleşmeleri
  • Muris Muvazaası
  • Vasiyetname
  • Mirasta Tenkis
  • Mirastan Iskat
Yukarı