Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


İş Hukuku

İşe İade

İşe iade davaları, otuzdan fazla çalışanı olan bir işyerinde, işveren tarafından iş akdinin feshi sonrası bir ay içerisinde açılması gerekli bir davadır.

İşçilik Alacakları Davaları

Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai, hafta ve/veya genel tatil ücreti gibi unsurları barındıran davalardır.

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları

İş kazası neticesi oluşan zararlar nedeniyle ileri sürülebilecek tazminat talepleridir.

İşçi - işveren ilişkileri ve bu ilişkiler nedeniyle doğan ihtilaflar iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Hukuk büromuz avukatlarınca bireysel ve toplu iş ilişkileri nedeniyle doğan ihtilaflara ilişkin süreçler takip edilebilmektedir. Hukuk büromuz, kurumsal müvekkillerimizin işveren sıfatları nedeniyle mevcut ihtilaflarında gerek danışmanlık hizmeti sunmakta gerekse yargı mercilerinde kendilerini temsil etmektedir. Bununla birlikte işçilerin işverenlerine karşı başvurdukları hukuki çarelerde, işçi vekili olarak temsil görevimizi ifa etmekteyiz. En çok karşılaşılan işçi talepleri; işçi alacakları (ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı), iş kazaları nedeniyle doğan maddi ve manevi tazminatlar, hizmet tespit davaları. İşverenler yönünden de işçi talepleri ile birlikte SGK veya İş-Kur tarafından düzenlenen idari para cezalarına karşı hukuki çarelerde kendilerini temsil etmekteyiz.

  • İşçi Alacakları (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacakları...vs)
  • İşe İade
  • İkale Uygulamaları
  • İş Kazaları
  • Hizmet Tespit Davaları
  • SGK, İş-Kur İdari Para Cezaları
Yukarı