Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku alanında, çalıştığımız konuları; deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı ve hava taşımacılığından kaynaklanan ihtilaflar olarak özetleyebiliriz. Taşıma türüne göre, taşınan insan veya malın uğradığı zarar ile gecikmeli teslimatlar sonucu oluşan zararlar; bu alanda yaptığımız çalışmalar arasındadır. Taşıma Hukuku alanında çalıştığımız bazı konular aşağıda listelenmiştir..

Taşıma Sorumluluğuna Göre

  • Taşıyanın Sorumluluğu
  • Taşıtanın Sorumluluğu
  • Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu
Yukarı