Sisteme Giriş

Giriş

Kayıt


İdare Hukuku

İptal Davaları

Tamyargı Davaları

İdare hukukunun ana iki dava türü olan iptal ve tam yargı davaları, büromuz avukatlarının çalışma alanları arasındadır. İdari işlemlerin, hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmesini hedefleyen iptal davaları ile bu idari işlemler veya eylemler nedeniyle uğranılan zararların tazmin edilmesine ilişkin tam yargı davaları hukuk büromuzca takip edilebilmektedir.

İptal Davası Konularına Göre Çalışma Alanlarımız

  • Ruhasat İşlemleri
  • Ecrimisil İşlemleri
  • Personel İşlemleri
  • Öğrenci İşlemleri
Yukarı